Giới thiệu

Trường TH  Nguyễn Thị Minh Khai được thành lập năm 1994 Trường đóng chân trên địa bàn Thôn 2 – Xã CưMgar Huyện  CưMgar  Tỉnh ĐăkLăk Trường thành lập đã đáp ứng lòng mong mỏi của con em và quí bậc phụ huynh học sinh của  xã.

Trường có Chi bộ Đảng độc lập, trực thuộc Đảng ủy xã CưMgar , Ban giám hiệu, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, Hội cha mẹ học sinh, tổ chuyên môn và một số ban: Văn thể, Lao động…

Đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường đạt 100% trình độ chuyên môn chuẩn và  trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá – hiện đại hoá  Đất nước. Từ khi thành lập đến nay các thế hệ CB,GV,NV của Trường luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên trì vượt khó, tâm huyết với nghề, tận tâm và trách nhiệm với học sinh; hàng ngày thầm lặng đóng góp trí tuệ và công sức của mình cho sự nghiệp “Trồng người”, từng bước xây đắp nên bề dày thành tích của Trường và mỗi cán bộ giáo viên là tấm gương sáng, hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu.